• Systemy alarmowe

  Szybki rozwój elektroniki i powszechne zastosowania jej w życiu codziennym, powoduje jej wykorzystanie do ochrony mienia, zdrowia i życia ludzkiego przy pomocy elektronicznych systemów alarmowych sygnalizujących stany zagrożeń. Najprostszym, najtańszym i najbardziej skutecznym środkiem zabezpieczenia mienia jest system monitoringu, polegający na dozorowaniu sygnałów alarmowych. W skład systemu monitorowania wchodzą nowoczesne układy elektronicznej, radiowej i przewodowej transmisji sygnałów oraz zbiorczych stacji komputerowych, przekazujących napływające z terenu informacje ze stref dozorowanych przez układy elektroniczne do STACJI MONITOROWANIA. Wszystkie te informacje są zapisywane i natychmiast przekazywane GRUPIE INTERWENCYJNEJ, która w określonym czasie ma dotrzeć do naruszonej strefy dozorowanej. W tym samym czasie, jeśli istnieje taka potrzeba zawiadamiane są: Policja , Straż Pożarna , Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe.

  NASZA FIRMA PROJEKTUJE I WDRAŻA NASTĘPUJĄCE SYSTEMY:

  • Systemy alarmowe włamania, kradzieży i napadu - SSWiN,
  • Systemy kontroli dostępu - SKD,
  • Systemy antykradzieżowe,
  • Systemy monitoringu i transmisji sygnałów alarmu,
  • Systemy ochrony zewnętrznej,
  • Instalacje niskoprądowe (domofony).
 • Monitoring CCTV

  Skrót CCTV pochodzi od angielskich słów: Closed Circuit TeleVision i oznacza telewizję połączoną w układzie zamkniętym, zwany również Systemem Telewizji Dozorowej. Ogólnie przez system CCTV rozumiemy zespół współpracujących urządzeń do odbioru, przetwarzania, przekazywania oraz archiwizacji i wyświetlania obrazu oraz dźwięku w obiektach monitorowanych. Z uwagi na postęp technologii komunikacyjnej wiele nowych instalacji tego typu opartych jest na rozwiązaniach sieciowych typu IP, co umożliwia nadzór i kontrolę zdalną. Szybki rozwój technologii oraz branży elektronicznej powoduje spadek cen w tej branży, a co za tym idzie łatwiejszą dostępność do nawet dość mocno rozwiniętych systemów oraz instalacji.

  W skład systemu CCTV wchodzą:

  • Kamery,
  • Urządzenia rejestrujące obraz,
  • Monitory,
  • Zasilacze,
  • Przewody transmisyjne lub systemy bezprzewodowe,
  • Obudowy, uchwyty i inne akcesoria.
 • Teleopieka

  Wychodząc naprzeciw zwiększającym się oczekiwaniom rozwijającego się społeczeństwa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, oferujemy nową usługę Domowa Opieka BURSZTYN ZDROWIA.

   

  Indywidualny zakres usług

  System Bursztyn Zdrowia - Domowa Opieka, jest dopasowany do osoby monitorowanej w zależności od jego potrzeb. Swymi usługami w najbliższym czasie obejmujmować będzie urządzenia diagnostyczne m.in. do badania krwi, zawartości glukozy, skali wagi, pojemności płucnej, EKG. Uzyskane dane będą przesyłane do lekarza prowadzącego. Aby umożliwić rozwiniętą domową kontrole, System został wzbogacony w różnego rodzaju czujki takie jak: upadku, dymu, gazu, ruchu...

   

  Opis działania usługi :

  Kiedy nasi bliscy potrzebują pomocy, gdy upadną, źle się poczują albo w domu pojawi się ogień, dym, gaz, woda, sygnał z terminala, nadajnika, czujnika zostaje natychmiast wysłany do całodobowego Centrum Monitorowania VISION GROUP, gdzie automatycznie przechodzi w dwukierunkową łączność głosową. • Po zadaniu kilku pytań, operator bazy monitoringu informuje o zdarzeniu sąsiadów lub inne wcześniej wskazane osoby, które mogą szybko dotrzeć do bliskiej Ci osoby. • W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia operator bazy monitoringu wzywa odpowiednie służby ratunkowe: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną, Policję. • Gdy pomoc jest już w drodze zawiadamiamy o podjętej akcji ratunkowej tak szybko i sprawnie podjęta akcja ratunkowa pozwala skrócić czas reakcji o cenne sekundy, które decydują o życiu i zdrowiu naszych bliskich. • Bursztyn Zdrowia pozwoli twoim bliskim czuć się bezpiecznie i samodzielnie.

   

  Czym jest TELEMEDYCYNA?

  Telemedycyna jest najnowszą formą medycyny i opieki zdrowotnej, wykorzystującą najnowocześniejsze technologie multimedialne, które umożliwiają stałą opiekę i kontrolę zdrowotną. Zaawansowane urządzenia pozwalają na diagnozę, konsultację i informację medyczną, jak również korzystanie z usług zdrowotnych i psychologicznych, możliwych do udzielenia za pośrednictwem telefonu, internetu i innych środków komunikacji.

   

  Dla kogo?

  System Domowa Opieka Bursztyn Zdrowia jest kierowana głównie do osób chorych, starszych, niepełnosprawnych a także osób mieszkających samotnie, dzieci i kobiet w ciąży. Umożliwia dostęp do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, oddalonych lub odizolowanych obszarów.

   

  Cel Teleopieki :

  • Zapewnie bezpieczeństwa we własnym domu, między innymi osobom niepełnosprawnym.
  • Możliwość prowadzenia bardziej niezależnego życia w lokalnych społecznościach.
  • Zmiejszenie ciężaru spoczywającego na członkach rodziny (opiekunach).
  • Szybka diagnoza i pomoc medyczna w ratownictwie.
  • Zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie konieczności dojazdów pacjentów.
  • Zmniejszone ogólne koszty leczenia i opieki zdrowotnej w kraju.

   

  Bursztyn Zdrowia

  Bursztyn Zdrowia to Osobisty System Wzywania Pomocy. Zawarty w nim bezprzewodowy Nadajnik Alarmowy w formie zegarka lub naszyjnika umożliwia poprzez aktywację przycisku, szybką komunikację z Jednostką Alarmową, a następnie z Centrum Monitorowania w sytuacjach kryzysowych, jak również odbieranie rozmów telefonicznych od osoby monitorowanej.

   

  Specjalne funkcje Nadajnika:

  • - Wdrożenie systemu stacji klienckiej w lokalizacji wskazanej przez nabywającego usługę.
  • - Wzywanie pomocy w nagłym wypadku przez użycie osobistego nadajnika.
  • - Głosowy telefon (bez użycia rąk) w czasie komunikacji z Centrum Monitorowania.
  • - Dwukierunkowa komunikacja głosowa.
  • - Komputerowa kontrola i pobieranie danych.
  • - Zdalne sterowanie przez telefon.
  • - Zdalna diagnostyka i zapisywanie wydarzeń.
  • - Wizualne i słyszalne zawiadomienie.
  • - Zasięg odbiornika - około 180 metrów w otwartej przestrzeni.
  • - Możliwość podłączenia do 29 czujników.
 • BIURO SOLEMAR

  Oferuje Państwu szeroki wybór:

  • - wczasy i wycieczki z Polski i Niemiec
  • - bilety autokarowe i lotnicze Polska , Europa i Świat
  • - bilety na promy i statki
  • - bilety na imprezy sportowe i kulturale - Polska, Europa,Świat
  • - zielone szkoły, obozy, kolonie
  • - transfery na lotniska w całej Europie
  • - rezerwacja hoteli i kwater - Polska, Europa

   

  Wiecej szczegółów oraz pełna oferta dostepna jest na www.solemar.pl

   

 • Technologia Blockchain

  ochrona

  BLOCKCHAIN - NOWE TECHNOLOGIE

  SPRZEDAŻ MOCY OBLICZENIOWEJ

  ZADZWOŃ !

 • Ochrona fizyczna

  ochrona

  W zależności od ustalonego zakresu powyższa usługa zapewnia:

  • przeciwdziałanie wejściu na chroniony teren osób nieuprawnionych,
  • zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Zleceniodawcy,
  • przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z w/w zdarzeń,
  • kontrolę ruchu osobowo – towarowego,
  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, życia i nietykalności osobistej osób chronionych,
  • podjazdy Grupy Patrolowo – Interwencyjnej,
  • wyposażenie naszych pracowników w nowoczesne środki łączności bezprzewodowej.

  Organizacja kadrowa ochrony fizycznej VISION GROUP Sp. z o.o. to:

  • nadzór kwalifikowanej kadry doświadczonej w pracy w ochronie obiektów,
  • umundurowanie i oznakowanie pracowników zgodnie z zasadami obowiązującymi w VISION GROUP Sp. z o.o. i przepisami Ustawy,
  • zatrudnienie pracowników posiadających aktualne poświadczenia o niekaralności oraz aktualne badania lekarskie,
  • w zależności od potrzeb do pracy kierujemy mężczyzn lub kobiety,
  • zatrudnieni pracownicy zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej,
  • gwarantujemy stały nadzór nad wykonywaną usługą przez lokalnych licencjonowanych Inspektorów ds. Ochrony, posiadających środki łączności bezprzewodowej oraz poruszających się oznakowanymi samochodami służbowymi umożliwiającymi szybki dojazd kontrolny do chronionych obiektów na wezwania zarówno pracownika ochrony jak i przedstawicieli Kontrahenta,
  • zapewnienie, że pracownicy zatrudnieni do realizacji usługi odbywają szkolenia wstępne, stanowiskowe, bhp oraz cykliczne szkolenia z zakresu tematyki usług ochrony prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników,
  • usługi ochrony wykonujemy na podstawie Koncesji wydanej przez MSWiA nr L – 0019/09.
 • Bezpieczny dom

  Bezpieczny dom to zestaw niezawodnych urządzeń firmy Visonic ® nadzorujących stan Twoich mediów.Kontrola nad gazem,wodą,energią elektryczną w połączeniu z systemem sygnalizacji włamania i napadu,oraz możliwością natychmiastowego wezwania pomocy to gwarancja bezpieczeństwa dla Ciebie i twoich bliskich.

   

   

 • POZYCJONOWANIE GPS

  Oferujemy Państwu nowoczesne rozwiązania lokalizacyjne typu GPS do ochrony pojazdów, maszyn i urządzeń. Oferowane przez nas urządzenia to sprzęt specjalny, najwyższej jakości o funkcjonalnych rozwiązaniach. Proponowane przez nas rozwiązania techniczne są proste w obsłudze i w praktyce niezawodne. Stosowana aplikacja ma charakter "webowy" przez co obsługa systemu jest możliwa zarówno na komputerach PC, laptopach, tabletach jak i smartfonach (wymogiem jest dostęp do internetu i przeglądarka internetowa Google Chrome). Nasz system opiera się na mapach: Open Street Maps, Mapa UMP, Mapa Quest – dowolność wyboru używanych map.

  • Kontakt z naszą firmą i podanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do monitorowania, spotkanie z naszym konsultantem,
  • Podpisanie umowy we właściwym wariancie usługi i zakup nadajnika wraz z jego montażem przez naszego specjalistę,
  • Opłacanie miesięcznego abonamentu,
  • Bezpłatny, całodobowy i nielimitowany dostęp do aplikacji oraz danych o lokalizacji.

  W przypadku lokalizacji pojazdu poza granicami RP – np. kraje UE – do ceny abonamentu doliczana jest kwota wynikająca z ceny przesłania pakietu danych z uwzględnieniem UMTS/EDGE/GPRS. Przykładowy koszt w wysokości pakietu o wartości około 2,00 netto przekłada się na około 40 godzin jazdy/przemieszczania się pojazdu z zamontowanym urządzeniem lokalizacyjnym.

 • Usługi porządkowe

  W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonania zleconych prac do ich realizacji używamy profesjonalnych środków czystości w postaci koncentratów i hiperkoncentratów czołowych producentów. Nasi doradcy technologiczni ściśle współpracują z pracownikami bezpośrednio odpowiedzialnymi za czystość na Państwa obiekcie, by ciągle poprawiać jakość i technologię. Efektem tego jest zwiększenie satysfakcji Klienta. Sprzęt i urządzenia używane przy realizacji usług porządkowo – czystościowych, pochodzą od profesjonalnych dystrybutorów. Na indywidualne życzenia do realizacji usług używać możemy środków proponowanych i dostarczonych przez naszych Klientów. Jakość naszych usług prowadzona jest na najwyższym poziomie, w oparciu o zdobyte doświadczenie i indywidualne podejścia do każdego Klienta.

  W ramach realizowanych usług oferujemy:

  • SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH,
  • SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH,
  • PRANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH,
  • POLIMERYZACJĘ I ZABEZPIECZANIE POSADZEK (WYKŁADZINY PCV, LINOLEUM, POSADZKI KAMIENNE, GRESY, KONGLOMERATY),
  • DOCZYSZCZANIE POBUDOWLANE,
  • DOCZYSZCZANIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH,
  • WYSOKOŚCIOWE MYCIE OKIEN,
  • PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH.
 • VISION GROUP SP. Z O.O.

  Spółka utworzona na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr. L-0019/09 i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS – 0000316896. Firma oparta jest wyłącznie na kapitale polskim. Od pierwszych dni swojego istnienia stawiamy na jakość i skuteczność świadczonych usług. Wysoka jakość usług jest wypadkową wielu czynników, wśród których na szczególną uwagę zasługuje staranny dobór kadry pracowniczej. Ostre kryteria wstępnej selekcji zapewniają wyłonienie najlepszych kandydatów. Duże znaczenie ma dla nas przygotowanie praktyczne, doświadczenie, znajomość podstaw prawnych, wysoki poziom kultury osobistej, a także ogólne predyspozycje psychofizyczne potrzebne do wykonywania zawodu pracownika ochrony. W gronie naszych pracowników znajdują się kwalifikowani oraz przeszkoleni Agenci Ochrony. Dobór odpowiedzialnych ludzi gwarantuje nam wysoki poziom świadczonych przez nas usług. Pragniemy, aby nasza siła i profesjonalizm służyły spokojowi i bezpiecznemu życiu naszych klientów. Opierając się na najlepszych wzorcach, sprawdzonych w praktyce standardach i procedurach staliśmy się prężną, dynamicznie rozwijającą się firmą w branży ochrony. Opracowany program rozwoju firmy przewiduje otwarcie nowych oddziałów w największych miastach Polski. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować kompleksowe, profesjonalne usługi na terenie całego kraju. Wieloletnie doświadczenia i wysoka jakość świadczonych usług powodują, że coraz więcej osób powierza nam ochronę swojego życia i mienia. Nasi pracownicy ochrony to ludzie młodzi, sprawni fizycznie o nienagannej postawie i kulturze osobistej. Technicy zaś to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania, instalowania i serwisowania wszystkich typów zabezpieczeń elektronicznych sygnalizacji włamania oraz obserwacji, odbioru, rejestracji i przetwarzania sygnałów wideo. Obecnie nasza firma współpracuje z ponad tysiącem pracowników ochrony. Chronimy zarówno niewielkie biura i zakłady usługowe, jak również place budowy, duże obiekty handlowe, biurowce, banki, urzędy i zakłady przemysłowe.

 • Oferta

 • Aktualne promocje

  SYSTEM ALARMOWY DO TWOJEGO
  DOMU, MIESZKANIA, BIURA.

  od 40 złotych miesięcznie

  SYSTEM GPS DO TWOJEGO
  SAMOCHODU, ŁODZI, MASZYNY

  od 60 złotych miesięcznie

  Przejdź do formularza kontaktowego

 • Pozycjonowanie GPS

  Oferujemy Państwu nowoczesne rozwiązania lokalizacyjne typu GPS do ochrony pojazdów, maszyn i urządzeń. Oferowane przez nas urządzenia to sprzęt specjalny najwyższej jakości o funkcjonalnych rozwiązaniach. Proponowane przez nas rozwiązania techniczne są proste w obsłudze i w praktyce niezawodne. Stosowana aplikacja ma charakter "webowy" przez co obsługa systemu jest możliwa zarówno na komputerach PC, laptopach, tabletach jak i smartfonach (wymogiem jest dostęp do internetu i przeglądarka internetowa Google Chrome). Nasz system opiera się na mapach: Open Street Maps, Mapa UMP, Mapa Quest – dowolność wyboru używanych map.

  Funkcjonalność podstawowego nadajnika:

  • Lokalizacja online
  • Prędkość
  • Rejestr przejechanych tras
  • Rejestr zrealizowanych postojów
  • Rejestr z przekroczeń prędkości
  • Raportowania zdarzeń alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika
  • Możliwość programowania stref alarmowych
  • Możliwość podpięcia dowolnych 2 czujek alarmowych
 • Referencje


  AWM Warszawa

  ATH Bielsko Biała

  Świebodzice

  GDDKiA Lesko

  GDDKiA Rzeszów

  GDDKiA Żary

  GTL LOT

  Izba Celna Szczecin

  Juwenalia Włocławek

  PKP PLK Wrocław

  Jarocin

  Oleśnica

  SZRM Warszawa

  WAM

  ZBiLK Szczecin

  ZUS Olsztyn
 • Dane kontaktowe

  VISION GROUP Sp. z o.o.
  ul. Nowogrodzka 50/515
  00-695 Warszawa

  Telefon: +48 22 398 7372
  FAX: +48 22 398 32 34
  E-mail: sekretariat@visiongroup.info.pl

  KONTAKT W SPRAWIE WOLNYCH STANOWISK
  E-mail: sekretariat@visiongroup.info.pl

  Dział Handlowy i Przetargi publiczne
  tel: 71 787 30 16
  E-mail: wroclaw@visiongroup.info.pl

  Napisz do nas

  Wiadomość została przesłana!
  Skontaktujemy się z Państwem.

  Gdzie jesteśmy